ΣΤΟΧΟΙ

  • Ως τον θάνατο της ιδρύτριας, θα λειτουργεί ως Ίδρυμα επιστημονικής έρευνας, οργάνωσης και διενέργειας συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων, επιστημονικών συναντήσεων, εκθέσεων οικονομικών βιβλίων, εκδόσεων επιστημονικών εργασιών και ερευνών, αρθρογραφίας επί επίκαιρων θεμάτων των οικονομικών εξελίξεων και της οικονομικής πολιτικής κλπ., βραβεύσεων ατόμων ή οργανισμών, χορήγησης υποτροφιών σε επιστήμονες της Βόρειας Ελλάδας, συνεργασίας με επιστημονικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής, ανάληψης και εκτέλεσης μελετών και συναφών με τα παραπάνω δραστηριοτήτων. Θα αποδέχεται δωρεές και κληρονομιές. Θα διοικείται από Δ.Σ. του οποίου ισόβια πρόεδρος θα είναι η ιδρύτρια, και στο οποίο θα συμμετέχει ο εκάστοτε πρόεδρος της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Τμήματος του ΑΠΘ, στο οποίο εντάσσεται και η αίθουσα Δημητρίου Δελιβάνη.

    Ως έδρα του Ιδρύματος ορίζεται στη Θεσσαλονίκη, η κατοικία της ιδρύτριας, οδός Μοργκεντάου 1, από την οποία παραχωρεί το 1/3 της ως γραφεία του Ιδρύματος, καθώς και τους χώρους υποδοχής για δεξιώσεις, και στην Αθήνα (για τις εκεί επαφές, δραστηριότητες και προβολή του Ιδρύματος), την κατοικία της, οδός Βουκουρεστίου 50, από την οποία παραχωρεί επίσης ως γραφεία του Ιδρύματος το 1/3, καθώς και τους χώρους υποδοχής της.

    Τα έσοδα για τη λειτουργία του Ιδρύματος εξασφαλίζονται από το ενοίκιο του καταστήματος, οδός Βουκουρεστίου 50 και Τσακάλωφ (γωνία), καθώς και από δωρεές και κληρονομιές.

  • Μετά τον θάνατο της ιδρύτριας και εσαεί η χορήγηση δύο (ή και περισσότερων) υποτροφιών το χρόνο, για μεταπτυχιακές οικονομικές σπουδές σε Πανεπιστήμια κύρους του εξωτερικού. Η επιλογή των υποτρόφων, κοριτσιών και αγοριών, θα γίνεται από το Δ.Σ. μεταξύ των αποφοίτων των οικονομικών σχολών του ΑΠΘ, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που θα κατάγονται από την Βόρεια Ελλάδα.
(Visited 145 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close